madziorek1414

43 teksty – auto­rem jest madziorek1414.

Otu­lam się ciepłem Miłości, którą da­ne mi było otrzymać.
Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 grudnia 2013, 20:34

"Umierając widzi­my no­wy ho­ryzont nieba.."
Słowa mo­jej śp. Babci. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 listopada 2013, 20:37

Cza­sem pot­rze­buje­my dru­giej oso­by, by w dwójkę przeżywać naszą samotność.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 sierpnia 2013, 22:39

Smut­ny optymizm 

myśl • 23 lipca 2013, 10:25

Ro­man­ty­cy, zbie­rze­my się i uciek­nijmy gdzieś, do Nasze­go Świata :)
Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 czerwca 2013, 18:52

Świado­mość, że koś obok Ciebie jest, tak po pros­tu, tyl­ko dla Ciebie - pot­ra­fi zdziałać cuda. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 maja 2013, 23:48

Człowiek jest dziwną is­totą - bar­dziej ak­ceptu­je ból i smu­tek, niż szczęście... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 maja 2013, 12:26

Mu­zyka nas uwalnia.
Koi ból. cza­sem go potęgu­je. .
Wzmac­nia radość.

Budzi to, co w nas uk­ry­te.
----------------------------------------------------------------------------------
Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 marca 2013, 12:30

Człowiek człowieka nie widzi w człowieku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2013, 18:07

I już..
Człowiek był - człowieka nie ma.
Tak po prostu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 grudnia 2012, 18:40
Zeszyty
  • Favorite – Świat ub­ra­ny w słowa

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madziorek1414

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność